Портфолио - лого и корпоративна идентичност

Информационно обслужване

Дата на издаване:

Януари 2009

В главните роли:

Концепция:

Венцеслав Дянков

Графичен дизайн:

Венцеслав Дянков

назад»

Информационно обслужване
EN