Портфолио - лого и корпоративна идентичност

Prospero - Switzerland

Не мога да кажа, че това е лого, това е цяла система от визуални символи (около 40 на брой) за уебсайт на швейцарска фирма, занимаваща се с Risk Management.

Дата на издаване:

Май 2013

В главните роли:

Графичен дизайн:

Венцеслав Дянков

назад»

Prospero - Switzerland
EN